Portfolio (ett urval).

Stil?


Jag gör gärna helst b&g ( black and grey). Men jag är förstås inte omöjlig. Dock håller jag mig ifrån realism/porträtt etc, enbart pga kunskapsbrist.

Material?


Jag använder mig endast av engångsprodukter. Alla mina färger är godkända enligt nya REACH förordningen. Jag svarar gärna på dina frågor.